DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 01.07.2019
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 01.07.2019

1. GIẢI NHẤT: 5 chỉ vàng - mã ZDCT7KIE7 

Chị Nguyễn Thị Ngọc - địa chỉ: Thôn 5 trung thành, nga thạch, nga sơn thanh hóa

GIẢI NHẤT - mã ZDCT7KIE7 Chị Nguyễn Thị Ngọc 

 

2. GIẢI NHÌ - mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng.

Mã thẻ KHGTX87P8 - CHị Đoàn Thị Phương Thúy tại Số 6, ngõ 495 Phố Bạch  đằng, chương dương, hoàn kiếm hà nội 

Mã thẻ FF6DB9MBP - Nguyễn KHánh Linh tại số 23 68 đường quốc Lộ 1A ấp thanh hóa, xã hố nai 3, H. Trảng Bom , Đồng Nai. 

 

CHị Đoàn Thị Phương Thúy - Hà Nội

 

Nguyễn KHánh Linh tại Đồng Nai

3. GIẢI BA: mỗi giải trị giá 100USD

Mã thẻ UYFWAXYXM - Chị Thanh Vân tại Tổ 7, Thôn Phước Dương, Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam

Mã thẻ IFXUUVEAZ - Trần Thị Nhung tại TT HÒa Hiệp trung, ĐÔng hòa, Phú Yên

Mã thẻ DSMB2DPIM - Đỗ Ngọc HIền tại thôn trường lạc, duyên lạc, duyên khánh, khánh hòa.

 

 

 

Chị Thanh Vân - Quảng Nam

 


Trần Thị Nhung tại Phú Yên

Đỗ Ngọc HIền- Khánh Hòa

 

IdPhoneXXXCodeGiảiChi tiết
83286
84975163XXX
ZDCT7KIE7Nhất
5 chỉ vàng + 1 khăn tắm
Z27EVHYYYMay mắn
83491
84986636XXX
KHGTX87P8Nhì
1 chỉ vàng + 1 khăn tắm
5Y187HAIDmay mắn
8486984328151XXXFF6DB9MBPNhì1 chỉ vàng
83952
84981154XXX
UYFWAXYXMBa
100 USD +1 triệu đồng
R2P3GAL4AKhuyến khích
8501684868358XXXIFXUUVEAZBa 100 USD
8262684338074XXXDSMB2DPIMBa100 USD
83839
84795753XXX
4NVS185IDKhuyến khích
1triệu + 1 khăn tắm
4LHCUKQIBmay mắn
8502084984891XXX8HE13PHIIKhuyến khích1 triệu
8458584977127XXXU95AKB7W1Khuyến khích1 triệu
8192084975515XXX3ADRL3PA2Khuyến khích1 triệu
8195784973305XXXFCUND5VJAKhuyến khích1 triệu
8227984967578XXXHTK1CAH7HKhuyến khích1 triệu
8419084784114XXX2BTH2P4QSKhuyến khích1 triệu
8193184362265XXXBGWI87XM1Khuyến khích1 triệu
8476784356263XXXMRCXEHWYKKhuyến khích1 triệu
84111
84981918XXX
7JLA4YIRNmay mắn
2 khăn tắm
YC6YRKHWJmay mắn
84952
84969924XXX
54WCBUBX2may mắn
2 khăn tắm
WZX36TSE7may mắn
84423
84961094XXX
WLNKLI8VSmay mắn
2 khăn tắm
S173CFGAAmay mắn
82988
84944398XXX
S82CVPB3Jmay mắn
2 khăn tắm
QGMSCTH8Pmay mắn
84168
84935707XXX
M96L1QZX5may mắn
2 khăn tắm
RYQJUJ2KEmay mắn
84710
84906124XXX
CS3SKWRBAmay mắn
2 khăn tắm
ABAZP4G6Kmay mắn
84362
84374408XXX
UYQYZ6X6Pmay mắn
2 khăn tắm
Y793RU217may mắn
84303
84355229XXX
CZNE2XC8Zmay mắn
2 khăn tắm
KZNBCMCBAmay mắn
83667
84349800XXX
HAC8L1QVZmay mắn
2 khăn tắm
5ZITZF3U8may mắn
82334
84336488XXX
1DYN9BSCWmay mắn
2 khăn tắm
AHE5433BMmay mắn
8285284987993XXX6VQ8EMWBNmay mắn1 khăn tắm
8277184987496XXX5FUE9CN5Umay mắn1 khăn tắm
8246484985670XXXQ3YCZTNGXmay mắn1 khăn tắm
8347484983673XXX6HIFPMGQSmay mắn1 khăn tắm
8305984983217XXXPQZU46SBTmay mắn1 khăn tắm
8189284981381XXXDPCHJJNPGmay mắn1 khăn tắm
8480484978450XXX3KRQMAVQ6may mắn1 khăn tắm
8331384977624XXXXNYKRJXBGmay mắn1 khăn tắm
8310684976790XXXU7DIGI3JWmay mắn1 khăn tắm
8293984976525XXXR3Z6T7PFImay mắn1 khăn tắm
8292784974616XXX2Q7HNFI92may mắn1 khăn tắm
8385884974038XXXZX2SQBQDKmay mắn1 khăn tắm
8313284973636XXXGRNS3Q6M9may mắn1 khăn tắm
8465784969898XXXD5SDTSMPQmay mắn1 khăn tắm
8474484969514XXXCVQYUANRKmay mắn1 khăn tắm
8437784968101XXX86NR9RVHYmay mắn1 khăn tắm
8358084967912XXXE91CKB7ZUmay mắn1 khăn tắm
8227784966203XXXH3JXRMHUPmay mắn1 khăn tắm
8503984965938XXX4D517MD7Bmay mắn1 khăn tắm
8367884965337XXXH6CXX7IKLmay mắn1 khăn tắm
8363584962963XXXPRH8ARQWGmay mắn1 khăn tắm
8260084962433XXX3J6X8AGSGmay mắn1 khăn tắm
8445384939667XXX9PBTLMVF6may mắn1 khăn tắm
8463484937699XXXZBXA25MWNmay mắn1 khăn tắm
8452784935539XXXVLX7KY2FKmay mắn1 khăn tắm
8200684934362XXXRDHR6HS1Emay mắn1 khăn tắm
8352784918835XXXSBM18PGGNmay mắn1 khăn tắm
8456484916262XXXJIKMBY9B8may mắn1 khăn tắm
8441284915266XXX3QIRDCVJAmay mắn1 khăn tắm
8376884914455XXX3GW9RE69Mmay mắn1 khăn tắm
8270584912410XXXNXDHFN124may mắn1 khăn tắm
8198684906512XXX9PGQLWB4Qmay mắn1 khăn tắm
8268384905564XXX91FD8UKCMmay mắn1 khăn tắm
8476484905238XXXYLTBEAZ1Lmay mắn1 khăn tắm
8404984904916XXXBHK1B2VQHmay mắn1 khăn tắm
8410084855719XXXXUC4K465Lmay mắn1 khăn tắm
8186784854202XXXMMKUFKZTEmay mắn1 khăn tắm
8308384854010XXXZUJ67A1TZmay mắn1 khăn tắm
8225484837169XXX95GNCAUM5may mắn1 khăn tắm
8297184779382XXXEPXH94WK5may mắn1 khăn tắm
8269784766511XXXZVKG9AKX5may mắn1 khăn tắm
8459984708027XXXFAXA96S5Smay mắn1 khăn tắm
8287884706036XXXZLDU1AXI7may mắn1 khăn tắm
8492084584767XXXM1JJ3GW5Zmay mắn1 khăn tắm
8375784395800XXXQRX49N7T1may mắn1 khăn tắm
8255784395742XXXRJJ9UFZAAmay mắn1 khăn tắm
8283984392120XXXKDZ9FIGGSmay mắn1 khăn tắm
8252984392004XXXEY525CTWWmay mắn1 khăn tắm
8212484389935XXXQQJPV5IM5may mắn1 khăn tắm
8238884385657XXXMFL3I6RQ6may mắn1 khăn tắm
8186984383384XXXL3IVKZT6Hmay mắn1 khăn tắm
8322884382772XXX4BLJAZA77may mắn1 khăn tắm
8414884375096XXXZ2FPJBXZEmay mắn1 khăn tắm
8463384369837XXXWHQ9YW4UGmay mắn1 khăn tắm
8382684367843XXXLZ6BM9KKCmay mắn1 khăn tắm
8361284367617XXX3PN6NWHN2may mắn1 khăn tắm
8212284366956XXXJWJQAB5CFmay mắn1 khăn tắm
8196984366758XXXK113J229Lmay mắn1 khăn tắm
8355284362434XXXHPZIBTL62may mắn1 khăn tắm
8359484359000XXX2UGCREVS4may mắn1 khăn tắm
8443684357173XXX8T53A4AWYmay mắn1 khăn tắm
8321884356298XXXLJYUWYW9Wmay mắn1 khăn tắm
8314784355253XXXQVF5KY977may mắn1 khăn tắm
8394384352931XXX8C17NJ5W6may mắn1 khăn tắm
8282084349833XXXTT8LNL9SMmay mắn1 khăn tắm
8205884349822XXX93LL8XUPPmay mắn1 khăn tắm
8468184347205XXX42AP8CNB4may mắn1 khăn tắm
8397884345318XXXFIT22WNF8may mắn1 khăn tắm
8290284343699XXXXZQNYBEC5may mắn1 khăn tắm
8403484343063XXXKC41DBDHMmay mắn1 khăn tắm
8308584342387XXXDAKJGXA7Ymay mắn1 khăn tắm
8455084339369XXXHALFWRIV1may mắn1 khăn tắm
8393684337346XXXYUSUZGVTJmay mắn1 khăn tắm
8264984336836XXXZ7QCTJHA5may mắn1 khăn tắm
8371584333255XXXFWP5BDBN7may mắn1 khăn tắm
8281684328829XXXZQ7IXIMP3may mắn1 khăn tắm
8297084328545XXXJQPU35RK6may mắn1 khăn tắm

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN