Danh sách khách hàng trúng thưởng "UỐNG SẮT ẮT TRÚNG VÀNG 2021' quay lần 3 ngày 02.04.2021
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

Danh sách khách hàng trúng thưởng "UỐNG SẮT ẮT TRÚNG VÀNG 2021' quay lần 3 ngày 02.04.2021

Id Code Giải Giá trị
1 XGX8P9HKE 0349124XXX Nhất 3 chỉ vàng
1 89SR5WTZ9 0868075XXX Nhì 1 chỉ vàng
2 1HG85AYEF 0335136XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 1A9RW29UK 0947869XXX Ba 100USD
2 Z8U4ZFCZF 0382849XXX Ba 100USD
3 R7EGMVGS5 0377676XXX Ba 100USD
1 U9UZHVAS7 0942081XXX Khuyến khích 1triệu
2 QEGBHTR5K 0384347XXX Khuyến khích 1triệu
3 AB2ANEFUT 0969046XXX Khuyến khích 1triệu
4 BYNU8MXNC 0359134XXX Khuyến khích 1triệu
5 FC7M73ZVZ 0984335XXX Khuyến khích 1triệu
6 HWP8CLRTB 0352211XXX Khuyến khích 1triệu
7 C4N8XRQPM 0772998XXX Khuyến khích 1triệu
8 455WLQMZL 0385084XXX Khuyến khích 1triệu
9 5BY1582RF 0989606XXX Khuyến khích 1triệu
10 4F2W1NTXL 0934195XXX Khuyến khích 1triệu
1 BWVV3LSRW 0988400XXX May mắn 1 ô FOGYMA
2 S37WWPSUR 0966845XXX May mắn 1 ô FOGYMA
3 PXTPBPAPU 0905853XXX May mắn 1 ô FOGYMA
4 MV7N559T4 0899211XXX May mắn 1 ô FOGYMA
5 HPC74D2N7 0972407XXX May mắn 1 ô FOGYMA
6 GM6WTN41Q 0705249XXX May mắn 1 ô FOGYMA
7 ZUXRWUACQ 0327080XXX May mắn 1 ô FOGYMA
8 L4ENNQMRN 0795294XXX May mắn 1 ô FOGYMA
9 HFNVNKGKA 0912318XXX May mắn 1 ô FOGYMA
10 9A8KBV7GC 0932550XXX May mắn 1 ô FOGYMA
11 NWS2XPDHK 0966134XXX May mắn 1 ô FOGYMA
12 AEZ21ZHVK 0904575XXX May mắn 1 ô FOGYMA
13 LFLA4U549 0378556XXX May mắn 1 ô FOGYMA
14 TKHR2TXX8 0966303XXX May mắn 1 ô FOGYMA
15 FFA9DNK1H 0966178XXX May mắn 1 ô FOGYMA
16 NUM4GMCST 0949632XXX May mắn 1 ô FOGYMA
17 9HZGB32D4 0782447XXX May mắn 1 ô FOGYMA
18 KSD37GDKE 0394919XXX May mắn 1 ô FOGYMA
19 AWL9ANV4E 0979593XXX May mắn 1 ô FOGYMA
20 4TYKX2A2A 0979767XXX May mắn 1 ô FOGYMA
21 6DDHGY5Q6 0363927XXX May mắn 1 ô FOGYMA
22 H3T1C6CNC 0973999XXX May mắn 1 ô FOGYMA
23 MZ4A4K5CY 0392131XXX May mắn 1 ô FOGYMA
24 4WTM5GC12 0908587XXX May mắn 1 ô FOGYMA
25 8BCAWXGXF 0394891XXX May mắn 1 ô FOGYMA
26 DXLUEKRME 0392262XXX May mắn 1 ô FOGYMA
27 SESV5NASN 0969935XXX May mắn 1 ô FOGYMA
28 MDQDD49XG 0968798XXX May mắn 1 ô FOGYMA
29 BH37UC72D 0987387XXX May mắn 1 ô FOGYMA
30 427UV359L 0979913XXX May mắn 1 ô FOGYMA
31 GDH2B2W4G 0919594XXX May mắn 1 ô FOGYMA
32 Z58VGMFT2 0363892XXX May mắn 1 ô FOGYMA
33 P8RAQ9R9G 0935742XXX May mắn 1 ô FOGYMA
34 F5DTCXRXP 0326537XXX May mắn 1 ô FOGYMA
35 U79MZ3BPT 0339777XXX May mắn 1 ô FOGYMA
36 H9HEB7ZNU 0344343XXX May mắn 1 ô FOGYMA
37 V19ZHEXNQ 0962141XXX May mắn 1 ô FOGYMA
38 6EF5NCKQK 0334364XXX May mắn 1 ô FOGYMA
39 YKXF5U2KV 0917577XXX May mắn 1 ô FOGYMA
40 AP3WGFYS7 0705555XXX May mắn 1 ô FOGYMA
41 VRXDFDKA4 0898724XXX May mắn 1 ô FOGYMA
42 M4ELKWN6Z 0364083XXX May mắn 1 ô FOGYMA
43 43TPQFRZL 0913515XXX May mắn 1 ô FOGYMA
44 A5L1LQQTK 0961277XXX May mắn 1 ô FOGYMA
45 S75SDY2TB 0707252XXX May mắn 1 ô FOGYMA
46 N9WFZS3TX 0348816XXX May mắn 1 ô FOGYMA
47 RREPUDSMS 0385848XXX May mắn 1 ô FOGYMA
48 BXFBDFLYZ 0384786XXX May mắn 1 ô FOGYMA
49 DCLVGBU2S 0375612XXX May mắn 1 ô FOGYMA
50 T6UME5CB5 0335923XXX May mắn 1 ô FOGYMA
51 9Y15F3Q86 0393513XXX May mắn 1 ô FOGYMA
52 16DE4DYYX 0904600XXX May mắn 1 ô FOGYMA
53 RBN84MCK8 0905898XXX May mắn 1 ô FOGYMA
54 7YCUXAL6D 0942701XXX May mắn 1 ô FOGYMA
55 4WY3K83H7 0374598XXX May mắn 1 ô FOGYMA
56 RWVZXQCXZ 0983194XXX May mắn 1 ô FOGYMA
57 SGR8915GN 0912166XXX May mắn 1 ô FOGYMA
58 4GLZ2Z2WB 0865933XXX May mắn 1 ô FOGYMA
59 MACLMVPNK 0348771XXX May mắn 1 ô FOGYMA
60 9HX5XVS3Y 0397887XXX May mắn 1 ô FOGYMA
61 WS9WYWDPC 0986025XXX May mắn 1 ô FOGYMA
62 CGL2MCQHQ 0931932XXX May mắn 1 ô FOGYMA
63 LREXEL5A3 0359375XXX May mắn 1 ô FOGYMA
64 VFZ7Y2MZ7 0988128XXX May mắn 1 ô FOGYMA
65 GQXHRPAHD 0903199XXX May mắn 1 ô FOGYMA
66 K3SQ97DF7 0392353XXX May mắn 1 ô FOGYMA
67 9SPFP8S68 0862706XXX May mắn 1 ô FOGYMA
68 LVUPNSQL4 0932436XXX May mắn 1 ô FOGYMA
69 ZE4UXGTZ5 0918828XXX May mắn 1 ô FOGYMA
70 R61XMZ88T 0375726XXX May mắn 1 ô FOGYMA
71 HSDVW7KHP 0915190XXX May mắn 1 ô FOGYMA
72 8DF4DFWPE 0905250XXX May mắn 1 ô FOGYMA
73 5VFYH1M5Q 0942432XXX May mắn 1 ô FOGYMA
74 SSKCA861G 0345535XXX May mắn 1 ô FOGYMA
75 YNN7LQWEZ 0962337XXX May mắn 1 ô FOGYMA
76 Z4E6HP4CT 0833701XXX May mắn 1 ô FOGYMA
77 LAT61Z5BE 0983662XXX May mắn 1 ô FOGYMA
78 6BX61F4NP 0702424XXX May mắn 1 ô FOGYMA
79 R37PVN1AM 0702487XXX May mắn 1 ô FOGYMA
80 R4M2F8GE2 0399942XXX May mắn 1 ô FOGYMA
81 26DA3AWTG 0346829XXX May mắn 1 ô FOGYMA
82 4QDA5HCXR 0979837XXX May mắn 1 ô FOGYMA
83 DAUZARB6H 0908436XXX May mắn 1 ô FOGYMA
84 9QB411PAZ 0914473XXX May mắn 1 ô FOGYMA
85 G6XYFC1YD 0932102XXX May mắn 1 ô FOGYMA
86 CDPWHC67B 0962635XXX May mắn 1 ô FOGYMA
87 1HYKXS7EW 0977087XXX May mắn 1 ô FOGYMA
88 Q2VRWCFPN 0944657XXX May mắn 1 ô FOGYMA
89 ME572FAP3 0971409XXX May mắn 1 ô FOGYMA
90 9K85YEKUN 0905606XXX May mắn 1 ô FOGYMA
91 DCHXHQAS8 0976234XXX May mắn 1 ô FOGYMA
92 ZB8MZACK2 0868307XXX May mắn 1 ô FOGYMA
93 MY4B12S89 0934932XXX May mắn 1 ô FOGYMA
94 NZ4CQ8WV2 0988092XXX May mắn 1 ô FOGYMA
95 H96K2UZ3X 0908530XXX May mắn 1 ô FOGYMA
96 4X8E291VC 0964035XXX May mắn 1 ô FOGYMA
97 9K6533H1K 0347323XXX May mắn 1 ô FOGYMA
98 8DLF4ZW7G 0382527XXX May mắn 1 ô FOGYMA
99 C99D4Q1WG 0354751XXX May mắn 1 ô FOGYMA
100 9UFAPTFCF 0942801XXX May mắn 1 ô FOGYMA

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN