Danh sách khách hàng trúng thưởng "UỐNG SẮT ẮT TRÚNG VÀNG 2021' quay lần 1 ngày 02.02.2021
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

Danh sách khách hàng trúng thưởng "UỐNG SẮT ẮT TRÚNG VÀNG 2021' quay lần 1 ngày 02.02.2021

Danh sách khách hàng trúng thưởng "UỐNG SẮT ẮT TRÚNG VÀNG 2021' quay lần 1 ngày 02.02.2021

 

Id Code Giải Giá trị
1 21DP6K2PN 0988270XXX Nhất 3 chỉ vàng
0
1 N1WDRTKMC 0935103XXX Nhì 1 chỉ vàng
2 WN81758SV 0903181XXX Nhì 1 chỉ vàng
0
1 G31XN3877 0969052XXX Ba 100USD
2 SBLYLLU9S 0395147XXX Ba 100USD
3 HVRAB9Z4A 0392834XXX Ba 100USD
0
1 113S6VBB3 0377107XXX Khuyến khích 1triệu
2 QNB1GCS9T 0399724XXX Khuyến khích 1triệu
3 L1XKVEAPZ 0939289XXX Khuyến khích 1triệu
4 Z67GMKEW2 0354857XXX Khuyến khích 1triệu
5 HDG2W4K5F 0397042XXX Khuyến khích 1triệu
6 ZZPMGVES4 0356943XXX Khuyến khích 1triệu
7 MVPHK6G45 0949911XXX Khuyến khích 1triệu
8 WSV9T6837 0903889XXX Khuyến khích 1triệu
9 ATR7ZMUNE 0973467XXX Khuyến khích 1triệu
10 SYMQ3R3PG 0905944XXX Khuyến khích 1triệu
0
1 GRPA2381G 0914011XXX May mắn 1 ô FOGYMA
2 A47G71UVB 0828836XXX May mắn 1 ô FOGYMA
3 81XUTTGU8 0911413XXX May mắn 1 ô FOGYMA
4 BENZ9PQ38 0905673XXX May mắn 1 ô FOGYMA
5 MAXRE57W3 0397430XXX May mắn 1 ô FOGYMA
6 ANSZ6VMFK 0917348XXX May mắn 1 ô FOGYMA
7 GQDZTQCGX 0326231XXX May mắn 1 ô FOGYMA
8 AE37C2S54 0987456XXX May mắn 1 ô FOGYMA
9 M3DH8N7T1 0902540XXX May mắn 1 ô FOGYMA
10 YE1EGYMLV 0865709XXX May mắn 1 ô FOGYMA
11 NKR5V62DC 0372763XXX May mắn 1 ô FOGYMA
12 PE5KLQHSA 0349822XXX May mắn 1 ô FOGYMA
13 1E6VE6CKB 0356871XXX May mắn 1 ô FOGYMA
14 1VNM2YM4Z 0935477XXX May mắn 1 ô FOGYMA
15 2HLQ3L3K2 0902484XXX May mắn 1 ô FOGYMA
16 7HKR4Y178 0772514XXX May mắn 1 ô FOGYMA
17 VU763K69L 0989441XXX May mắn 1 ô FOGYMA
18 V167N5QCG 0912770XXX May mắn 1 ô FOGYMA
19 45C1PQS61 0942081XXX May mắn 1 ô FOGYMA
20 T6U5GBZNQ 0366557XXX May mắn 1 ô FOGYMA
21 HQ5XF4W42 0397212XXX May mắn 1 ô FOGYMA
22 CPXN298QN 0398123XXX May mắn 1 ô FOGYMA
23 Z9VFYD23C 0904863XXX May mắn 1 ô FOGYMA
24 94ETF9L27 0968462XXX May mắn 1 ô FOGYMA
25 2PCNRV3E5 0973203XXX May mắn 1 ô FOGYMA
26 RM39XBPGE 0978180XXX May mắn 1 ô FOGYMA
27 69QXWXHRP 0966254XXX May mắn 1 ô FOGYMA
28 XT96A4PZQ 0333964XXX May mắn 1 ô FOGYMA
29 5A1MQ8VU5 0978975XXX May mắn 1 ô FOGYMA
30 AFCP8ST3G 0394438XXX May mắn 1 ô FOGYMA
31 KHEL98DRP 0988170XXX May mắn 1 ô FOGYMA
32 NX3D5GA5D 0971409XXX May mắn 1 ô FOGYMA
33 M6U7XBUQB 0836566XXX May mắn 1 ô FOGYMA
34 XTYQ6811D 0908321XXX May mắn 1 ô FOGYMA
35 BDKM4PBHU 0984893XXX May mắn 1 ô FOGYMA
36 H7E6MVHX7 0397478XXX May mắn 1 ô FOGYMA
37 1QHSQM1YG 0976555XXX May mắn 1 ô FOGYMA
38 8VXK38MAX 0948851XXX May mắn 1 ô FOGYMA
39 KDTDEX89W 0976432XXX May mắn 1 ô FOGYMA
40 FCKN57UNA 0935923XXX May mắn 1 ô FOGYMA
41 PPRXPXTLK 0389092XXX May mắn 1 ô FOGYMA
42 28792T79L 0769331XXX May mắn 1 ô FOGYMA
43 2AKGAT3F6 0339552XXX May mắn 1 ô FOGYMA
44 9RK86P96H 0976525XXX May mắn 1 ô FOGYMA
45 8QV3UQTNW 0932552XXX May mắn 1 ô FOGYMA
46 A15QC2BBP 0963977XXX May mắn 1 ô FOGYMA
47 RB3VKVRHS 0939263XXX May mắn 1 ô FOGYMA
48 ES1Y7LSHE 0987881XXX May mắn 1 ô FOGYMA
49 MUNNZCPQG 0974932XXX May mắn 1 ô FOGYMA
50 8HA9MCMPV 0349214XXX May mắn 1 ô FOGYMA
51 ERSYBVZRE 0911296XXX May mắn 1 ô FOGYMA
52 3KLVE1118 0344567XXX May mắn 1 ô FOGYMA
53 RENTCNN4Z 0355915XXX May mắn 1 ô FOGYMA
54 4AYR776ND 0972310XXX May mắn 1 ô FOGYMA
55 PHCQSGNCM 0905962XXX May mắn 1 ô FOGYMA
56 BE8Y7R2R4 0978516XXX May mắn 1 ô FOGYMA
57 LUYFA9U4F 0943711XXX May mắn 1 ô FOGYMA
58 7UW7HN59K 0932171XXX May mắn 1 ô FOGYMA
59 AXT67TPSH 0935148XXX May mắn 1 ô FOGYMA
60 SG8B48FQL 0378894XXX May mắn 1 ô FOGYMA
61 81QV71NAM 0976926XXX May mắn 1 ô FOGYMA
62 NQ9YZ4QTR 0367486XXX May mắn 1 ô FOGYMA
63 Z4SSTFDKA 0984741XXX May mắn 1 ô FOGYMA
64 CMSV5E677 0708105XXX May mắn 1 ô FOGYMA
65 HMB1WPMXT 0858700XXX May mắn 1 ô FOGYMA
66 XFF3HLEEK 0766563XXX May mắn 1 ô FOGYMA
67 X88ZA6ARV 0981606XXX May mắn 1 ô FOGYMA
68 Q92NBQX6X 0982286XXX May mắn 1 ô FOGYMA
69 ZEL2FB2HV 0973820XXX May mắn 1 ô FOGYMA
70 BLMPAG7HZ 0904600XXX May mắn 1 ô FOGYMA
71 L7R7M9YSW 0395823XXX May mắn 1 ô FOGYMA
72 K3GY15C6K 0919566XXX May mắn 1 ô FOGYMA
73 W7WUUGYSE 0349079XXX May mắn 1 ô FOGYMA
74 DETUA2ZPT 0945832XXX May mắn 1 ô FOGYMA
75 X2Z28ZMRT 0935416XXX May mắn 1 ô FOGYMA
76 6XF1VS1TH 0868763XXX May mắn 1 ô FOGYMA
77 2742KCX3P 0962257XXX May mắn 1 ô FOGYMA
78 8WEYMCF9K 0762039XXX May mắn 1 ô FOGYMA
79 TK4PCXXZL 0365181XXX May mắn 1 ô FOGYMA
80 8F8NX74AL 0962029XXX May mắn 1 ô FOGYMA
81 Q3WEFDEG4 0375178XXX May mắn 1 ô FOGYMA
82 EDNRNFQTT 0344197XXX May mắn 1 ô FOGYMA
83 XHUYWP417 0938741XXX May mắn 1 ô FOGYMA
84 CLBQ2M6CU 0378271XXX May mắn 1 ô FOGYMA
85 EQT29YB86 0398905XXX May mắn 1 ô FOGYMA
86 WD3MPL3HS 0899884XXX May mắn 1 ô FOGYMA
87 4HQ3L9DZS 0974092XXX May mắn 1 ô FOGYMA
88 4Y3R7RUSP 0935977XXX May mắn 1 ô FOGYMA
89 PNSY76X58 0333653XXX May mắn 1 ô FOGYMA
90 GLHGFMCYY 0946422XXX May mắn 1 ô FOGYMA
91 HBNGYHGEC 0818737XXX May mắn 1 ô FOGYMA
92 GAGPTB3AS 0911043XXX May mắn 1 ô FOGYMA
93 M8MSK382G 0373403XXX May mắn 1 ô FOGYMA
94 1UG226ADX 0933003XXX May mắn 1 ô FOGYMA
95 YS5KGECHL 0366785XXX May mắn 1 ô FOGYMA
96 E5H4V92PQ 0977901XXX May mắn 1 ô FOGYMA
97 U87L8YUUM 0886418XXX May mắn 1 ô FOGYMA
98 WQXFFULWW 0971313XXX May mắn 1 ô FOGYMA
99 AMW727FU1 0913099XXX May mắn 1 ô FOGYMA
100 KQBZ9X5PP 0384366XXX May mắn 1 ô FOGYMA

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN