DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 03.11.2020
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 03.11.2020

Status Code SĐT Giải Giá trị
0 CMN2NB9AM 0988535XXX Nhất 3 chỉ vàng
1 8DM58E75X 0792633XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 XKMCQ7AQV 0914898XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 N8FRPPNND 0369517XXX Nhì 1 chỉ vàng
2 5NSELPLS6 0345535XXX Ba 100USD
2 PFUB2FQCI 0982247XXX Ba 100USD
2 J3ICHPCZP 0976625XXX Ba 100USD
2 BQTYLM1WG 0937878XXX Ba 100USD
2 3W3AABBB8 0949083XXX Ba 100USD
3 7XMIKK416 0813455XXX Khuyến khích 1triệu
3 ZLFY24UBG 0344567XXX Khuyến khích 1triệu
3 TPNMXBP4T 0936782XXX Khuyến khích 1triệu
3 RE4BGN44Z 0974873XXX Khuyến khích 1triệu
3 GQTW8E7JQ 0977673XXX Khuyến khích 1triệu
3 F7MT1UT6P 0974406XXX Khuyến khích 1triệu
3 RXF4NAD9M 0389930XXX Khuyến khích 1triệu
3 AQJZMW8TZ 0985830XXX Khuyến khích 1triệu
3 GDGXV5G1Q 0915570XXX Khuyến khích 1triệu
3 W3PIRWCIV 0963647XXX Khuyến khích 1triệu
4 X9UL5Y46S 0963966XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 D441F5W9G 0343557XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VNV8S9V38 0372015XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BSKA5FY7G 0963034XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 N7A7P67JS 0962878XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 WVFL1PTQH 0973481XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 EA3M4EZMQ 0858509XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 ZMZ2NPDM5 0968365XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 65DRH2122 0912999XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 Y1GQ1854Z 0336797XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 CYAH8XPHD 0914785XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 TUCAAQCHW 0907378XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 AVUP8EPQ1 0382116XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 MZ7T9ZFRC 0984104XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 E2D3YLT8M 0789251XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 TSG7KANIY 0383052XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 P63TE5KTZ 0383419XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 89V1V5XLQ 0903256XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 SWTZD77G3 0986837XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 7UJPQ96HT 0936397XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 ZSBUYHKJJ 0944966XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1FA6BUBWB 0765279XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 171PH95ZD 0365535XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 B6YKNCSU8 0366511XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5U6JUT9Z8 0357933XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 JJLYTRKBU 0899244XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 S4UDK7A99 0918285XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 9WUNZSTDE 0974111XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 I5U6DAK87 0946199XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 PEHIXIPDU 0384008XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 YVQFCBTKB 0362223XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 B8R2TUXSN 0979261XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 HUI8PDF6F 0938283XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VID1UT9U7 0968201XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5QPJWGJCG 0974732XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 XLTDBCSQV 0359544XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1SEVA3I92 0905771XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 K73EGCIJV 0979937XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 GSV3A87L8 0975756XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BW97M87LF 0935742XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 GKTIABAAM 0775755XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 CCS2QP1KQ 0378843XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 AYL6HNAU2 0982603XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 I3Q25GT6E 0986704XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 EXRU4YN4X 0783855XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 R1U4E6J8N 0898196XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BMR6FNZAP 0967117XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 V4CJBPHP9 0392939XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 QBUZ6B4QN 0914017XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VK6ZX9IA3 0362165XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 6QZ68QC5J 0913583XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 JHMZAJW4Y 0987971XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 3QINI7QBA 0911043XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 38DKBH6P8 0946515XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 A629G76A4 0907976XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 A4FXDWLI9 0978699XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 B56EMQY4Y 0913515XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 72L3SKV7S 0988143XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 NF7RYSNZW 0338895XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 DQ9RUAK6P 0963056XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 EVZF3C7JD 0975551XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1QKLN45NZ 0983350XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 38II4N49P 0377524XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 KGSYQ8RZ5 0349722XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 EHPHRD4ZL 0397268XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 3YVWRV5N4 0973381XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 47A2QGD7A 0988182XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VV16SK7LQ 0393876XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 D6SRGY561 0968235XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 JTCDYHY99 0985183XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 CAK3JGJUW 0353538XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 WXFA3TKJZ 0372549XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 FFN1YA9EQ 0937708XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 EU5VUWQRI 0867882XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 YEZSSMMGY 0981231XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 SSI8YJTBB 0328538XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 IARTHVYJ1 0397827XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 GDYWAFKRI 0346854XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 AMJAM4TSX 0362696XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BTJB1VQH1 0395388XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 2FJDDIZGU 0394626XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 6SPVHS2FM 0353746XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 7HHTBVMWM 0979535XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 IA63XSDIU 0384366XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 C3NYBKAD8 0986610XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 T5HR1QPF6 0702605XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 MBF6L9AUE 0355322XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VVD1VGHHJ 0966867XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 U514VLTVK 0396094XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VRWMIKM98 0398905XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 KAB5BRSU3 0368185XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 E2LY4REIT 0966970XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 XHHK32S2V 0945754XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 94E5R2724 0905044XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 P8D8I3R5Z 0339296XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 G65NNK73A 0905267XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 2LKC488BB 0988128XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 PL6KDGPMT 0985504XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 8BRRJ7BX2 0344779XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 LV4F1TH51 0975044XXX May mắn Bình giữ nhiệt

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN