DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 03.10.2020
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 03.10.2020

Status Code Giải Giá trị
0 86LUNQ149 0936882XXX Nhất 3 chỉ vàng
0
1 JLN3F8JKN 0972636XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 NQLEBJLPT 0966595XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 6445RARC5 0349822XXX Nhì 1 chỉ vàng
0
2 D3CXALQHP 0395445XXX Ba 100USD
2 3BNUWJRMC 0356830XXX Ba 100USD
2 12VPRJQ9L 0931183XXX Ba 100USD
2 A4G3N9EDE 0977089XXX Ba 100USD
2 WYIEDZ3AX 0376201XXX Ba 100USD
0
3 JLD5ANMNW 0948598XXX Khuyến khích 1triệu
3 ZGQ4GJC21 0369731XXX Khuyến khích 1triệu
3 4SCNL6TCS 0362265XXX Khuyến khích 1triệu
3 W6JFQR2AB 0967425XXX Khuyến khích 1triệu
3 HD4EYRZRQ 0934966XXX Khuyến khích 1triệu
3 XMAYJSXDP 0349722XXX Khuyến khích 1triệu
3 2C2ZFR64E 0905342XXX Khuyến khích 1triệu
3 6DG7QQZNZ 0969444XXX Khuyến khích 1triệu
3 7T6R66Q5A 0327080XXX Khuyến khích 1triệu
3 YUYR8L2FH 0918502XXX Khuyến khích 1triệu
0
4 E51GFPG16 0932238XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 U2W536SEX 0886044XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 9E9XM3GXA 0332336XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 L4JY9AELF 0941994XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 FKIPZKE6P 0985076XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 3VGJAIIM5 0963559XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 GYYP46GCL 0934757XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 F9EEJHU85 0983043XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 RGB21LPK7 0973125XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 6V8E671FI 0387498XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 IBV9EVT1M 0347723XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5GSPIRWR9 0396504XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VM8DNN9D7 0387252XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 HSSNU326L 0339910XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 ZBFD46QCS 0346586XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 YZPMDBAFY 0395115XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 2ULMZQ4FI 0974792XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5F6QCXHT6 0905557XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 ME4IQBSUC 0889743XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 QPYBNVQ36 0342644XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 RXY2IWNE7 0984927XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 Z5DUVUTEF 0913010XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 QDYLZRWS6 0762692XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 JK751NYHA 0398215XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 G84W8MVLF 0868685XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 DGF35J169 0934712XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 7LJWZKFAA 0905839XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1J2YYRNWD 0947045XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 CFFNLN3RU 0913499XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 IWZ5IHBB1 0344238XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 2SS3H6TP9 0936782XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5AU23HH5N 0985830XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 TLX3KJ5U3 0348109XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BYEYTBKW2 0978086XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 8RF8THSI5 0975612XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BU36HNS14 0988330XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 DPS57BS5Y 0947143XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 6R1KBJJ5Q 0961425XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 J6W7VGPZV 0327056XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1GJFL7WB4 0911043XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 IWH27LQ4N 0782616XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 UNADSHW2P 0382170XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VH67X5UPA 0907544XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 Y1SSTM3AQ 0377427XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VCW1AFEBG 0922269XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 S1PKF5K7S 0965938XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 LAXVZ6D1D 0397321XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VMTGRH1J8 0836661XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 71IJWJKDQ 0935004XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 9TJTD1PFN 0905025XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 L97FTNWYA 0936060XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 W4BAXA4TR 0374219XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 PBX539YHN 0355502XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 WWSZQY8IS 0935886XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 EC64CNGI6 0982380XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 YKNULHARC 0977680XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 CCL5U5EF9 0936923XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 GUX289AUD 0339893XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 6QDXRB2FF 0857712XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BBBEZICZ5 0369943XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 6926NDLTT 0985306XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 YSAQVCFA1 0978125XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 MP4GFHEMC 0942236XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 14J185F3H 0983308XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 KQC4JPYMN 0963098XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 B356NZ1UU 0966635XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 IS3YRLES5 0983598XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 54Y8M8KEM 0385451XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 E3C7X3IKX 0974058XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5F7UNMA7I 0988535XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 9TWF81KN8 0347914XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 7PCJNVW2R 0385747XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 XE4WJU7Q3 0778149XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5PJYRY65Z 0834916XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 UY55VQMNN 0327891XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1YTVMHV6W 0985484XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 T2JXS9TAJ 0988449XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 IKGGWIC5W 0789402XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 79DATPKZJ 0375178XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 WVMKS4L1Q 0904814XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 DJFGTQRJZ 0939263XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BUUIYW914 0977451XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 AS5IYIYQG 0903714XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5W52W5QZV 0988975XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1R1K9CBXN 0397013XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 MT2CZCRPS 0969674XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 DN68V43IR 0899211XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VIGBKKZK6 0373755XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 W9C6URLWB 0984603XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 R6P77V8BW 0946802XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 MZV9F1R8W 0969420XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 S1CU341KH 0968255XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1HKMQQ2MG 0985569XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 9E6H2XE3D 0906011XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 7GCMKU4L8 0965498XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 GCP79U89T 0386455XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1V14U4JLT 0964480XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 JJAA7D7JX 0372889XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 6EIQBZZU2 0359777XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 L6P95JD1M 0977177XXX May mắn Bình giữ nhiệt

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN