DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 02.07.2021
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 02.07.2021

Id Code SĐT Giải Giá trị
1 7RG7T52GC 0788580XXX Nhất 3 chỉ vàng
1 NVX9ZGP82 0359155XXX Nhì 1 chỉ vàng
2 L8AHATGS4 0399332XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 NERUAVG3F 0914914XXX Ba 100USD
2 YD96QE51D 0935060XXX Ba 100USD
3 VELCHPQBY 0986691XXX Ba 100USD
1 3XYPWAZS8 0965646XXX Khuyến khích 1triệu
2 YVLPU6BX7 0978335XXX Khuyến khích 1triệu
3 A17QZ5S5G 0345806XXX Khuyến khích 1triệu
4 7P26A46WT 0941366XXX Khuyến khích 1triệu
5 5NGGCWD1R 0792878XXX Khuyến khích 1triệu
6 GE8K2XLLA 0936002XXX Khuyến khích 1triệu
7 R7GZYVHAG 0986906XXX Khuyến khích 1triệu
8 H2D2EQVWZ 0975156XXX Khuyến khích 1triệu
9 TTM2MYYA8 0905591XXX Khuyến khích 1triệu
10 CVYQ8ZVL7 0766563XXX Khuyến khích 1triệu
1 9MB7QB93G 0382385XXX May mắn 1 ô FOGYMA
2 TCU8CZHM7 0965405XXX May mắn 1 ô FOGYMA
3 LEQH8ELDN 0913894XXX May mắn 1 ô FOGYMA
4 PK8UZUUCG 0327982XXX May mắn 1 ô FOGYMA
5 W8QGPW5MW 0944437XXX May mắn 1 ô FOGYMA
6 GAK9RW5Y1 0938325XXX May mắn 1 ô FOGYMA
7 S6GDVCG4K 0932476XXX May mắn 1 ô FOGYMA
8 G4YR8D2A8 0905537XXX May mắn 1 ô FOGYMA
9 E57BMCVC2 0398067XXX May mắn 1 ô FOGYMA
10 2VB7NF1WN 0967008XXX May mắn 1 ô FOGYMA
11 9WQ7GTX1T 0943751XXX May mắn 1 ô FOGYMA
12 KCC1CYRF5 0397674XXX May mắn 1 ô FOGYMA
13 BGKT15FAH 0827709XXX May mắn 1 ô FOGYMA
14 LK2STU3PY 0338187XXX May mắn 1 ô FOGYMA
15 BE3DRWE3Y 0969380XXX May mắn 1 ô FOGYMA
16 BQGAM2P3X 0336840XXX May mắn 1 ô FOGYMA
17 RFDVU5PXC 0983808XXX May mắn 1 ô FOGYMA
18 SKNSFVYCE 0964273XXX May mắn 1 ô FOGYMA
19 84F3L1DQS 0394141XXX May mắn 1 ô FOGYMA
20 TEP1PRNF9 0936616XXX May mắn 1 ô FOGYMA
21 2BQ1HLMBY 0814299XXX May mắn 1 ô FOGYMA
22 EVLR358F1 0398535XXX May mắn 1 ô FOGYMA
23 MC7Q3KBVY 0358683XXX May mắn 1 ô FOGYMA
24 KRW88H5PR 0933601XXX May mắn 1 ô FOGYMA
25 WX2D1EVTT 0939052XXX May mắn 1 ô FOGYMA
26 D3LSVLT17 0938741XXX May mắn 1 ô FOGYMA
27 RZZ91S9NB 0775556XXX May mắn 1 ô FOGYMA
28 Z3XMQANAA 0975561XXX May mắn 1 ô FOGYMA
29 LYFUHUR2M 0919881XXX May mắn 1 ô FOGYMA
30 UR23WZHPN 0905651XXX May mắn 1 ô FOGYMA
31 17UM1DYPZ 0379201XXX May mắn 1 ô FOGYMA
32 T5P31T8WQ 0979308XXX May mắn 1 ô FOGYMA
33 H3MV7R9C6 0344961XXX May mắn 1 ô FOGYMA
34 KCDUCAPDW 0914422XXX May mắn 1 ô FOGYMA
35 Y75MAQSZC 0934979XXX May mắn 1 ô FOGYMA
36 589W372VQ 0904384XXX May mắn 1 ô FOGYMA
37 RDVWT7337 0352884XXX May mắn 1 ô FOGYMA
38 NU5NXD434 0983754XXX May mắn 1 ô FOGYMA
39 T8BU3B8HN 0916700XXX May mắn 1 ô FOGYMA
40 UPVV3XV12 0949025XXX May mắn 1 ô FOGYMA
41 1H7DT2BUD 0964081XXX May mắn 1 ô FOGYMA
42 CUYNXELQQ 0947470XXX May mắn 1 ô FOGYMA
43 L6DFBGGZ1 0972493XXX May mắn 1 ô FOGYMA
44 QF2M96W4A 0967803XXX May mắn 1 ô FOGYMA
45 9C6KHMLSK 0898185XXX May mắn 1 ô FOGYMA
46 HTQCZAUX7 0962961XXX May mắn 1 ô FOGYMA
47 7CSQQ3HEC 0918344XXX May mắn 1 ô FOGYMA
48 D1NGRCTNK 0326529XXX May mắn 1 ô FOGYMA
49 775NGTYYN 0387426XXX May mắn 1 ô FOGYMA
50 ZWLLLQZ5Q 0976584XXX May mắn 1 ô FOGYMA
51 5M66DVPVZ 0325716XXX May mắn 1 ô FOGYMA
52 QME7YELSA 0822564XXX May mắn 1 ô FOGYMA
53 UR4LLQF2Q 0707570XXX May mắn 1 ô FOGYMA
54 EPRYYQ7L9 0766768XXX May mắn 1 ô FOGYMA
55 1G5TX6QBK 0905121XXX May mắn 1 ô FOGYMA
56 TX1NV441X 0364899XXX May mắn 1 ô FOGYMA
57 HR1QN4XRQ 0786345XXX May mắn 1 ô FOGYMA
58 2MMA1PASA 0935644XXX May mắn 1 ô FOGYMA
59 UG9Q3CVD6 0908551XXX May mắn 1 ô FOGYMA
60 Z2EZ6FUXQ 0706788XXX May mắn 1 ô FOGYMA
61 8MVHS53P8 0983203XXX May mắn 1 ô FOGYMA
62 HWGYAGB57 0978612XXX May mắn 1 ô FOGYMA
63 SXSNTEMYM 0393125XXX May mắn 1 ô FOGYMA
64 Y7NKA7KYR 0396836XXX May mắn 1 ô FOGYMA
65 SXEBE4RV4 0375186XXX May mắn 1 ô FOGYMA
66 XUX3V1A1U 0868627XXX May mắn 1 ô FOGYMA
67 KY43DWPTP 0972240XXX May mắn 1 ô FOGYMA
68 EGUGBVFF6 0356340XXX May mắn 1 ô FOGYMA
69 XTBEVVEGX 0967425XXX May mắn 1 ô FOGYMA
70 4TE92DVHY 0362948XXX May mắn 1 ô FOGYMA
71 57UKZUA6Z 0899244XXX May mắn 1 ô FOGYMA
72 HTL5C2NAS 0973715XXX May mắn 1 ô FOGYMA
73 L3FD2ZC6T 0972406XXX May mắn 1 ô FOGYMA
74 P5ZEZB81N 0362223XXX May mắn 1 ô FOGYMA
75 RQALKA9L5 0914533XXX May mắn 1 ô FOGYMA
76 ZH5A6XUPB 0974745XXX May mắn 1 ô FOGYMA
77 7CD23CKB7 0982534XXX May mắn 1 ô FOGYMA
78 RPAWC3FRU 0395828XXX May mắn 1 ô FOGYMA
79 FFCG4DU64 0708112XXX May mắn 1 ô FOGYMA
80 VT6LWH6KS 0379339XXX May mắn 1 ô FOGYMA
81 QZNDAZGYS 0948534XXX May mắn 1 ô FOGYMA
82 A6Z4F4ZA2 0988985XXX May mắn 1 ô FOGYMA
83 4ZPTE4ULC 0986874XXX May mắn 1 ô FOGYMA
84 S1C19BSCP 0352168XXX May mắn 1 ô FOGYMA
85 FMUVW938Z 0353217XXX May mắn 1 ô FOGYMA
86 5RULGDMC9 0967080XXX May mắn 1 ô FOGYMA
87 WXAVTRVXM 0335791XXX May mắn 1 ô FOGYMA
88 3NKX6L1T8 0976872XXX May mắn 1 ô FOGYMA
89 Z3LWV7LU1 0788494XXX May mắn 1 ô FOGYMA
90 GSSMM9URW 0964620XXX May mắn 1 ô FOGYMA
91 E62TBC8B6 0343551XXX May mắn 1 ô FOGYMA
92 PLCKG97XL 0702282XXX May mắn 1 ô FOGYMA
93 S4RBFV8TN 0974054XXX May mắn 1 ô FOGYMA
94 VZ4C2WLR1 0563779XXX May mắn 1 ô FOGYMA
95 S2EPFBDGG 0388177XXX May mắn 1 ô FOGYMA
96 FEGSGYA49 0886507XXX May mắn 1 ô FOGYMA
97 QMQFTHMUA 0973904XXX May mắn 1 ô FOGYMA
98 E31UNH4SW 0977008XXX May mắn 1 ô FOGYMA
99 AY46USSDW 0974062XXX May mắn 1 ô FOGYMA
100 XU7FELS7L 0936721XXX May mắn 1 ô FOGYMA

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN