DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 02.06.2021
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 02.06.2021

Id Code SĐT Giải Giá trị
1 3FH1Z2VYX 0981086XXX Nhất 3 chỉ vàng
1 M5KZLD2V6 0988044XXX Nhì 1 chỉ vàng
2 R29WN62XH 0339934XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 ETL7KHGUR 0359447XXX Ba 100USD
2 3D8AX973G 0353413XXX Ba 100USD
3 N1QA5X22F 0764984XXX Ba 100USD
1 7VULQKGGC 0372257XXX Khuyến khích 1triệu
2 U8YPDC58F 0967189XXX Khuyến khích 1triệu
3 QDZV1P5TH 0975488XXX Khuyến khích 1triệu
4 TMXYFE8VB 0933859XXX Khuyến khích 1triệu
5 DUGK9QHSE 0931333XXX Khuyến khích 1triệu
6 TVFST7NFR 0915258XXX Khuyến khích 1triệu
7 6A6BRTD6L 0375885XXX Khuyến khích 1triệu
8 XMM92VWA1 0702672XXX Khuyến khích 1triệu
9 AGBUWXUU9 0387103XXX Khuyến khích 1triệu
10 M1YLAEZTB 0909985XXX Khuyến khích 1triệu
1 6UXF9QDQ1 0972976XXX May mắn 1 ô FOGYMA
2 9K3PZC8HS 0983598XXX May mắn 1 ô FOGYMA
3 RKTBD4PSB 0326035XXX May mắn 1 ô FOGYMA
4 C31QSFN79 0979841XXX May mắn 1 ô FOGYMA
5 5NA759NEW 0906587XXX May mắn 1 ô FOGYMA
6 QVF62C57F 0935484XXX May mắn 1 ô FOGYMA
7 ALKP2XAL7 0347143XXX May mắn 1 ô FOGYMA
8 U563YAVHQ 0911584XXX May mắn 1 ô FOGYMA
9 5U2GBUHDN 0379214XXX May mắn 1 ô FOGYMA
10 VWMHCDBMR 0988092XXX May mắn 1 ô FOGYMA
11 PSB2QXVGF 0913962XXX May mắn 1 ô FOGYMA
12 UC5BFVZX1 0356232XXX May mắn 1 ô FOGYMA
13 ABFFD2CLL 0914707XXX May mắn 1 ô FOGYMA
14 A3TLBF2A3 0938446XXX May mắn 1 ô FOGYMA
15 Y28YWMSGC 0987654XXX May mắn 1 ô FOGYMA
16 4E5P48XHZ 0904404XXX May mắn 1 ô FOGYMA
17 6HW71KS8K 0983086XXX May mắn 1 ô FOGYMA
18 MM6QS7GYR 0989991XXX May mắn 1 ô FOGYMA
19 4782P1CLV 0935512XXX May mắn 1 ô FOGYMA
20 S364NBMBQ 0973478XXX May mắn 1 ô FOGYMA
21 HNVC5ZW87 0768000XXX May mắn 1 ô FOGYMA
22 N4HMPP182 0366464XXX May mắn 1 ô FOGYMA
23 6NSTQ32R4 0359922XXX May mắn 1 ô FOGYMA
24 BWVDGGP5T 0915848XXX May mắn 1 ô FOGYMA
25 6V9PZ78YZ 0935540XXX May mắn 1 ô FOGYMA
26 EVFE9C1S1 0375311XXX May mắn 1 ô FOGYMA
27 A9STZD64X 0937754XXX May mắn 1 ô FOGYMA
28 TEDXWV1M5 0866140XXX May mắn 1 ô FOGYMA
29 FSYGET29Y 0968808XXX May mắn 1 ô FOGYMA
30 AWQTXMZHR 0911375XXX May mắn 1 ô FOGYMA
31 MC2KMWXY4 0917525XXX May mắn 1 ô FOGYMA
32 VP85Z3D31 0976767XXX May mắn 1 ô FOGYMA
33 MPNMFWU3X 0818515XXX May mắn 1 ô FOGYMA
34 RYTGER9WG 0818708XXX May mắn 1 ô FOGYMA
35 GKAVTBC12 0354873XXX May mắn 1 ô FOGYMA
36 S3PA1AWED 0345423XXX May mắn 1 ô FOGYMA
37 YWZG3LYSG 0392922XXX May mắn 1 ô FOGYMA
38 SR5FD2EQZ 0766841XXX May mắn 1 ô FOGYMA
39 L7WQ6GRKZ 0326686XXX May mắn 1 ô FOGYMA
40 V7BT1HPNN 0378556XXX May mắn 1 ô FOGYMA
41 5GDVTQS8G 0906454XXX May mắn 1 ô FOGYMA
42 V4YR8E463 0389757XXX May mắn 1 ô FOGYMA
43 G2MW3QFKA 0375186XXX May mắn 1 ô FOGYMA
44 XZV5AVD8F 0386573XXX May mắn 1 ô FOGYMA
45 GQTXKBQ9Z 0905121XXX May mắn 1 ô FOGYMA
46 KNSEM4E2M 0987062XXX May mắn 1 ô FOGYMA
47 PSRQ1Y9M2 0963336XXX May mắn 1 ô FOGYMA
48 5ZY5K75P9 0934628XXX May mắn 1 ô FOGYMA
49 S7NNQ8ZLA 0986280XXX May mắn 1 ô FOGYMA
50 9EAE7U6Y4 0389427XXX May mắn 1 ô FOGYMA
51 H2HLP53N5 0961300XXX May mắn 1 ô FOGYMA
52 KS44YNY61 0354808XXX May mắn 1 ô FOGYMA
53 R1QVCWWS6 0393941XXX May mắn 1 ô FOGYMA
54 WFN14FBQD 0373480XXX May mắn 1 ô FOGYMA
55 SBU9W3K6H 0367280XXX May mắn 1 ô FOGYMA
56 5TPDCSR4Y 0901150XXX May mắn 1 ô FOGYMA
57 H2LPGY762 0383574XXX May mắn 1 ô FOGYMA
58 CF5F2XZH5 0325899XXX May mắn 1 ô FOGYMA
59 CZCKN97VD 0919506XXX May mắn 1 ô FOGYMA
60 H6N59CMSB 0908241XXX May mắn 1 ô FOGYMA
61 XGPRNG78T 0867613XXX May mắn 1 ô FOGYMA
62 VFGQV6W2N 0986983XXX May mắn 1 ô FOGYMA
63 Y1KHUAQ3A 0355811XXX May mắn 1 ô FOGYMA
64 1Q21EQSK2 0346283XXX May mắn 1 ô FOGYMA
65 UGT24FXB3 0989617XXX May mắn 1 ô FOGYMA
66 YG87LR9YN 0355817XXX May mắn 1 ô FOGYMA
67 V2XR5W5LP 0865388XXX May mắn 1 ô FOGYMA
68 YT9B17LFU 0777339XXX May mắn 1 ô FOGYMA
69 4YS3XR7SG 0965191XXX May mắn 1 ô FOGYMA
70 AXBMRQ2SC 0913543XXX May mắn 1 ô FOGYMA
71 THP84SRYA 0346586XXX May mắn 1 ô FOGYMA
72 NRS71A6LQ 0353077XXX May mắn 1 ô FOGYMA
73 YTRRUNMFX 0349079XXX May mắn 1 ô FOGYMA
74 X89MVE7GB 0903205XXX May mắn 1 ô FOGYMA
75 C2BF2NY6B 0352218XXX May mắn 1 ô FOGYMA
76 QED3STBNU 0832866XXX May mắn 1 ô FOGYMA
77 WF1RLXBE5 0379306XXX May mắn 1 ô FOGYMA
78 ZWFFD6H5Z 0382800XXX May mắn 1 ô FOGYMA
79 6Y27XWEZG 0902897XXX May mắn 1 ô FOGYMA
80 W17AC27LF 0379699XXX May mắn 1 ô FOGYMA
81 KLBVLUDZN 0886616XXX May mắn 1 ô FOGYMA
82 FEWYFWEHZ 0944398XXX May mắn 1 ô FOGYMA
83 VUN9CKGM5 0334329XXX May mắn 1 ô FOGYMA
84 2NDBSLELS 0933770XXX May mắn 1 ô FOGYMA
85 3ZM4FY8HH 0914785XXX May mắn 1 ô FOGYMA
86 9S6T5AR3T 0986831XXX May mắn 1 ô FOGYMA
87 8VLSAD623 0983124XXX May mắn 1 ô FOGYMA
88 256LP3K2S 0971455XXX May mắn 1 ô FOGYMA
89 NMFDSAPNX 0332016XXX May mắn 1 ô FOGYMA
90 9ET1RGF1T 0912575XXX May mắn 1 ô FOGYMA
91 F1NCNQRHG 0377699XXX May mắn 1 ô FOGYMA
92 FZQDT14ZK 0796627XXX May mắn 1 ô FOGYMA
93 6WDVDLSVB 0984670XXX May mắn 1 ô FOGYMA
94 SXX9G4B4P 0988333XXX May mắn 1 ô FOGYMA
95 A56EDW45X 0966183XXX May mắn 1 ô FOGYMA
96 LRK1MD89K 0913638XXX May mắn 1 ô FOGYMA
97 1D1S5XKV9 0934701XXX May mắn 1 ô FOGYMA
98 A4AUECFWM 0905338XXX May mắn 1 ô FOGYMA
99 MUN5849MP 0974174XXX May mắn 1 ô FOGYMA
100 D6PWGQ2YY 0865808XXX May mắn 1 ô FOGYMA

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN